Videos de katas de Nunchakus

NUNCHAKU-DAI-ICHI-DOSAN

NUNCHAKU-DAI-NI-DOSAN

NUNCHAKU-DAI-SAN-DOSAN

Matayoshi No Nunchaku Dai Ichi

Anuncios